mandag den 25. november 2013

barnedåb og digte til den døbte.

I Søndags var jeg til barnedåb og tænkte at jeg ville skrive et fint lille digt til den lille pige som i kristendommen fik sit navn.Når man døbes, bliver man medlem af kirken og indlemmet i den kristne menighed.
Dåben har mange traditioner og ritualer, blandt andet dåbskjolen, salmesang og korsets tegn.
I kirkens første tid var voksendåb det almindelige, men i folkekirken døber man børn. Er man ikke blevet døbt som barn, kan man blive døbt senere i livet. Mange frikirker fastholder voksendåben.

Tre vigtige historier i Bibelen handler om dåb

En handler om Jesus´ egen dåb. En anden om dengang Jesus sagde, "lad de små børn komme til mig." Den tredje er Jesus´ sidste ord til disciplene om, at de skulle gå ud i hele verden for at fortælle alle folkeslag om ham og døbe dem. De to sidste bliver læst højt, hver gang der er dåb.

Da Jesus blev døbt

Historien om Jesus´ dåb bliver fortalt flere steder i Bibelen. De er ikke helt ens, men fortæller alle, at Jesus blev døbt af Johannes Døberen i Jordanfloden. Efter dåben åbner himlen sig over Jesus. Guds stemme løyderfra himlen og siger, at Jesus er hans elskede søn. Jesus´ dåb er det øjeblik, hvor det bliver klart, at han er Guds søn.
Lad de små børn komme til mig
En anden handler om engang, nogle forældre kom med deres små børn og ønskede, at Jesus skulle røre ved dem. Disciplene ville ikke forstyrres, og forsøgte at jage dem væk. Men Jesus blev vred, og sagde, at de skulle lade de små børn komme til ham. Han understregede, at Guds rige er de små børns, og brugte børnene som et billede på, hvordan vi skal tage imod Guds rige åbent og tillidsfuldt ligesom et lille barn. Så lagde Jesus hænderne på børnene og velsignede dem.

Dåbsbefalingen

Før Jesus forlod sine disciple og denne verden, samlede han dem for at tage afsked. Det fortæller Matthæusevangeliet i det, vi kalder dåbsbefalingen eller missionsbefalingen. Jesus giver dem befaling om, at gå ud i hele verden og gøre alle folkeslag til hans disciple. Det skal de gøre ved at døbe i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn. De skal også lære dem at holde alt det, han har befalet.

Et Fint Indslag ved denne barnedåb var at pigen der skulle døbes, bror bar et DÅBSLYS som er et festligt indslag på dåbsdagen. 
Lyset tændes førstegang ved barnets dåb og herefter hvert år på barnets dåbsdag.
i Flere kirker er det blevet en god tradition, at give de nye dåbsbørn et dåbslys i dåbsgave fra kirken. det er smukt ud og er et godt minde fra dagen i årene fremover, det kan også bruges ved konfirmationen, det giver en rød tråd og en fin sammenhæng at bære dette ved konfirmationen.
Så blev et navn 
til den lille givet! 
Ja tænk blot, 
navnet for hele livet. 
Og der er knyttet 
til denne dåb 
så gode ønsker - 
så lyse håb.Et navn blev dig i dåben givet,
bær det stolt og med ære hele livet. 


Der er rigtig mange fine små digte og jeg valgte bare 2 men er er lidt flere til inspiration!

Tre engle små
dig følge må!
Den ene håb
den anden tro 
den tredie kærlighed 
Lille knop på livets træ,
lille stump på voksenknæ,
nu er livet godt begyndt,
kærlighedens håb forkyndt:
Du skal blomstre smukt,
bære evig dejlig frugt!
"Lykken er som en lille fugl, der flyver og kommer tilbage.
Gid den hos dig må finde et skjul, og blive der alle dage."

Når forandringens vinde blæser, vil nogen bygge læhegn, andre vil bygge vindmøller. Vi glæder os til at følge dig fremover, og er sikker på at du får bygget masser af vindmøller. 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar